Rasinja

Rasinja tízegynéhány kilométerre fekszik Kaproncától nyugatra, nem messze a drávamenti főúttól, mely Észak-Horvátország jelentősebb városait köti össze, kezdve Varasdtól nyugaton, egészen Eszékig keleten. A település félúton helyezkedik el Ludbreg és Kapronca között, a Kalnik-hegység első lankái előtt, ahol a Gliboki-patak eléri a Drávamenti-síkságot.

 

Rasinja kultúr-történelmi műemlékeivel jegyzi múltjának sajátosságait. A báni Inkey-család kastélyain és a Szt. Kereszt plébánia templomon kívül a településen Rasinja-vár értékes maradványait és a templárok Opoj nevű várának nyomait találjuk.