Ustrojstvo TZ

Ustrojstvo Turističke zajednice grada Koprivnice

opširnije

Donacije

Donacije Turističke zajednice grada Koprivnice tokom 2016. godine

opširnije

Financijsko izvješće

Financijsko izvješće za 2015. godinu

opširnije

Izvješće o radu

Izvješće o radu

opširnije

Zapisnici

Zapisnici sa Turističkih vijeća i Skupština

opširnije

Plan rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Koprivnice za 2017. godinu

PLAN RADA 2017.

opširnije