ECOTOP 2

Ekološka orijentacija Renesansnog festivala, uspješna revitalizacija tradicijskih obrta i stvaranje originalne kulinarske ponude temeljene na domaćim proizvodima rezultirali su sudjelovanjem Turističke zajednice grada Koprivnice u još jednom EU projektu. To je projekt prekogranične suradnje Interreg V-A Hrvatska – Mađarska ECOTOP 2: Life long learning programmes for increased growth capacity in ecotourism, koje sufinancira EU kroz prekogranični program Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Nositelj projekta je Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, a partneri industrijske komore županija Zala i Somogy, Sveučilište u Kapošvaru i Turistička zajednica Grada Koprivnice. Projekt ECOTOP2 nastavak je uspješnog projekta ECOTOP, a njime se poglavito kroz razvoj programa edukacije i ciljana istraživanja želi poboljšati konkuretnost i razina usluge subjekata koji se bave nekim oblikom ruralnog turizma i ekoturizma na području Koprivničko-križevačke, Zalske i Šomođske županije.

Otvorenje projekta koje će trajati 16 mjeseci održano je u četvrtak, 29. lipnja u prostorijama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Voditeljica projekta Valentina Papić Bogadi istaknula je kako će se nastaviti programi cjeloživotnog učenja u cilju poboljšanja konkurentnosti i razvoja eko turizma u pograničnom području, te posebno stvarati preduvjeti za uključivanje marginaliziranih skupina u ekoturizam. Posebno je pozdravila uključivanje Turističke zajednice Koprivnica kao novog partnera u projekt. Pored ostalog TZ će kroz aktivno sudjelovanje desetak mađarskih studenata turizma u pripremama i realizaciji Renesansnog festivala omogućiti edukaciju i stjecanje kvalitetnih iskustava mladima koji će raditi na unapređenju eko turizma s obje strane rijeke Drave o čemu je na uvodnoj konferenciji govorila Jadranka Lakuš.

Inače projekt ECOTOP 2 za koji je odobreno 200 000 eura, šesti je po redu europski projekt u kojem sudjeluje Turistička zajednica grada Koprivnice.