ECOTOP 2 - radionica

 Turistička zajednica grada Koprivnice kao partner u projektu ECOTOP 2 jučer je sudjelovala na radionici s ciljem budućeg korištenja dobre prakse ekološke proizvodnje u Mađarskoj, sam program financiran je iz Interreg prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska. Projekt polako ulazi u završnu fazu, a sam cilj projekta je integriranje marginaliziranih skupina u ekoturističku ponudu. Do sada je Turistička zajednica grada Koprivnice provela aktivnosti izrade studije o uključivanju marginaliziranih skupina, radionicu u Koprivnici na kojoj su prezentirani primjeri dobre prakse te nekoliko projektnih sastanaka. Sada nam predstoji studijsko putovanje u Baranju sa Mađarske strane, gdje će se na licu mjesta vidjeti primjeri dobre prakse ekološke proizvodnje u Mađarskoj.