ECOTOP 2 - Study Tour

Turistička zajednica grada Koprivnice kao partner u projektu ECOTOP 2 proteklih je dana (14. i 15. svibnja) sudjelovala na studijskom putovanju u Baranjskoj županiji u Mađarskoj. Razlog putovanja bio je obilazak ekoturističkih lokaliteta u županiji s ciljem učenja na primjerima dobre prakse ekoturističke ponude. Program je financiran je iz Interreg prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska, a kao što smo ranije najavili projekt ulazi u završnu fazu gdje će završni produkt biti izrada studije o integriranju marginaliziranih skupina u turističku ponudu. Uz Turističku zajednicu grada Koprivnice partneri na projektu su: Visoko gospodarsko učilište Križevci, Županijska gospodarska komora Zala, Somogyi gospodarska komora i Sveučilište u Kapošvaru.