Povjerenik o informiranju

Broj: 34/2016.

 

U skladu s odredbom čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13), Turistička zajednica grada Koprivnice, Trg bana Josipa Jelačića 7, Koprivnica, donijela je dana 04.03.2016. godine slijedeću

 

 

 

O  D  L  U  K  U

 

o imenovanju službenika za informiranje

 

 

 

članak 1.

 

Na mjesto službenika za informiranje imenuje se Mario Borštnar, viši stručni suradnik Turističke zajednice grada Koprivnice.

 

 

 

članak 2.

 

Ova odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

 

 

članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Koprivnice i dostupna je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Direktor

                                                                                      Turističke zajednice grada Koprivnice

                                                                                                 Renato Labazan, prof.